Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Choťovice