Zastupitelstvo obce 2022 – 2026:

Beneš Josef – zastupitel / předseda komise životního prostředí a lesního hospodářství

Gemsová Jana – zastupitelka / předsedkyně sociální komise

Nováková Petra – zastupitelka / předsedkyně finančního výboru / předsedkyně kulturní komise

Petrášek Milan  – starosta

Šípek Luboš – zastupitel / předseda kontrolního výboru

Tichý Jaromír – zastupitel

Vraník Vojtěch – místostarosta