Obec Choťovice Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce 2018 – 2022:

Beneš Josef – zastupitel / předseda komise životního prostředí a lesního hospodářství

Ing. Červencl Tomáš – zastupitel / předseda kontrolního výboru

Gemsová Jana – zastupitelka / předsedkyně sociálního komise

Kyselová Renata – zastupitelka / předsedkyně kulturní komise

Nováková Petra – starostka obce

Petrášek Milan  – místostarosta

Staněk Tomáš – zastupitel / předseda finančního výboru