Územní plán

Změna č. 1 územního plánu Choťovice – úplné znění

Veřejná vyhláška – zahájení projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Choťovice Změna č. 1 územního plánu Choťovice – textová část změna č. 1 ÚP Choťovice – 4-výkres předpokládaných záborů PF změna č. 1 ÚP Choťovice – 3-koordinační výkres změna…