Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Choťovice konaných ve dnech 23.09. – 24.09.2022