Obec Choťovice Podatelna

Podatelna

Tato elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Choťovice, kromě zasílání oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obecního úřadu
datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Choťovice
Čas: DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

Identifikátor dokumentu:

S pozdravem
– jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
– zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance OÚ Choťovice

Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností dotazujte se na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci obecního úřadu sdělí, zda je daný formát přijatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.