Tato elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Choťovice, kromě zasílání oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obecního úřadu
datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy:
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Choťovice
Čas: DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

Datová schránka obce Choťovice: kh7ant6

Identifikátor dokumentu:

S pozdravem
– jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
– zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance OÚ Choťovice

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností dotazujte se na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci obecního úřadu sdělí, zda je daný formát přijatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.