Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 10. 2022