Obec Choťovice Historie

Historie

rodu Přemyslovců a za pomoci Vršovců vyvraždil celý rod Slavníkovců. Ten samý den zdivočelé hordy vypálily i Choťovskou tvrz a všechny tvrze okolní.

Nová tvrz vznikla pravděpodobně po roce 1345 na místě dnešního domu čp. 15. První dochované písemné zmínky z roku 1357 hovoří o tom, že tvrz drželi Mikuláš a Jan Bartek. Od roku 1392 Mikuláš z Chotějovic a od roku 1447 Hynek z Chotějovic. Po roce 1414 byla ves připojena k hradišťskému panství. Kolem roku 1654 měla ves 10 usedlostí, 6 chalup a dva domky.

Na konci 15. století po vybudování Žehuňského rybníka se postavení vsi značně změnilo, neboť se ocitla bezprostředně na jeho břehu. Choťovice mají mírně nepravidelnou náves. Měří cca 150 x 100 metrů. Vykazuje však náběh téměř k městskému řešení díky částečně vybíhajícím ulicím. V průběhu let se obec rozrůstala a v současné době má 130 popisných čísel. Ještě v roce 1931 žilo v obci 518 obyvatel. Nyní mají Choťovice necelých 200 obyvatel.

Uprostřed návsi se nachází kostel zasvěcený Narození Panny Marie v duchovské fasi Tereziánského katastru Matky Boží, je doložen roku 1357. Středověký kostel, při němž stávala dřevěná zvonice se zvony z let 1525 a 1577 byl zničen bleskem a po roce 1670 znovu postaven nebo přestavěn. Nový kostel byl postaven v ranně barokním slohu. Byl velmi prostý, měl obdélnou plochostropou loď a křížově sklenutý prasbytář.

Interiér kostela se dochoval dodnes, zatímco exteriér byl přestavěn po roce 1860 romanticky a nízká dřevěná zvonice byla současně nahrazena novou zděnou věží. Přestavbu kostela prováděl stavitel Míča. Je to vůbec nejzajímavější Míčova přestavba kostela, která se tak zařadila k nejbizarnějším stavbám tohoto typu. Zvony pocházejí od kutnohorských zvonařů Daniela Drštíka 1525 a Wondřeje 1577. Kostel byl po pětileté přestavbě 3.července 1864 slavnostně vysvěcen. Vysvěcení byla přítomna i hraběnka Anežka Kinská a mnoho dalších úředníků Chlumeckého panství.

Roku 1891 podali občané Choťovic žádost k nadřízeným orgánům o zřízení školy. Tato žádost byla kladně vyřízena. Již roku 1895byla slavnostně otevřenanová čtyř-třídní škola. Tuto školu navštěvovalo až 120 žáků. V roce 1964 byla uzavřena a děti navštěvují základní školu v Žehuni. Budova po rekonstrukci provedené v letech 2001-2002 slouží občanům. Je v ní umístěn Obecní úřad, obřadní a kulturní místnost a tělocvična.