Středočeská obec Choťovice leží ve východní části kolínského okresu na břehu Žehuňského rybníka.

Obec Choťovice leží ve Středočeském kraji v jihovýchodní části okresu Kolín. Katastrální území je velké zhruba 900 ha a hraničí s okresem Nymburk ze západu a Hradec Králové z východu. Nadmořská výška obce je kolem 200 m. n. m.

Ze severu vesnici ohraničuje Žehuňský rybník a železniční trať Praha – Hradec Králové. Z jihu potom kopec Homolka a za ním vedoucí dálnice D 11 Praha – Hradec Králové. Pověřenou obcí s rozšířenou působností je Kolín, pošta sídlí v Žehuni (PSČ 289 05).

Dopravní spojení je autobusovou linkou přímo do Kolína.  S přesedáním v obci Žehuň se autobusem dostanete do Poděbrad, z Poděbrad potom do Nymburka a Prahy.

Do Chlumce nad Cidlinou a Hradce Králové se dopravíte vlakem ze železniční stanice Dobšice nad Cidlinou nebo Převýšov. Osobním automobilem dojedete do Prahy i Hradce Králové po dálnici D 11.

Do Choťovic a okolí se dostanete i na kole po cyklostezce č. 4199, která je součástí stezky z Nymburka přes Poděbrady, Libici nad Cidlinou, Žehuň a Žiželice až do Chlumce nad Cidlinou. Jedete příjemnou krajinou a nenáročným terénem. Na kopci Homolka nad Choťovicemi si můžete odpočinout na přírodním odpočivadle s pěkným výhledem do krajiny. Tento biokoridor byl v roce 2020 vyhodnocen Středočeským krajským úřadem jako oceněná stavba v soutěži „Má vlast cestami proměn“.

Celá Chlumecká plošina, kde se nachází katastr obce, je výrazně zemědělskou oblastí s převahou pěstování obilovin, cukrové řepy a pícnin.

Historie vzniku obce sahá až do 10. století, kdy byla Choťovská tvrz vypálena vojskem knížete Boleslava II. za pomoci Vršovců. V tu samou dobu bylo vypáleno hradiště Slavníkovců v Libici nad Cidlinou. Nová tvrz vznikla v Choťovicích až po roce 1345. První písemná zmínka je z roku 1357 a toto datum se také pokládá za dobu vzniku obce samotné. V té době obec vlastnili Jan a Mikuláš Beretkové, po nich až do roku 1474 Hynek a Mikuláš z Chotějovic.

Nalezené archeologické fragmenty však ukazují, že lidé na území tvrze a samotné obce žili již mnohem dříve než v 10. století, protože jim vyhovovala poloha na malé vyvýšenině na břehu řeky.

V obci najdeme několik památných a zajímavých míst.

Celou obcí od východu k západu protéká tzv. Žehuňský náhon, který napomáhá snižovat stav vody v rybníce na podzim při výlovu ryb a z obce odvádí vodu z povrchové kanalizace.

Přes most vedoucí nad náhonem se dostaneme do srdce vesnice – na náves. Ta je nově zrekonstruovaná a upravená za pomoci dotace od Středočeského krajského úřadu od r. 2020.

Samotná náves má rozměry zhruba 150 x 100 m, je mírně nepravidelná, ale vykazuje náběh k téměř městskému řešení, protože z ní pravidelně vybíhají ulice do ostatních částí obce. Dnes jsou všechny komunikace astaltové.

Na okraji návsi najdeme kříž Božích muk od sochaře V. Bydžovského z roku 1868. V roce 2002 byl obnoven restaurátorkou Kateřinou Myškovou stejně tak, jako pomník padlým spoluobčanům v 1. světové válce. Tento pomník z roku 1921 stojí naproti budově obecního úřadu a je dílem Fr. Petery z Chlumce nad Cidlinou.

Obecní úřad byl zřízen z budovy bývalé školy a celkově rekonstruován v letech 1999 – 2000. Nyní je nově opraven a prostory slouží k práci zastupitelů, ale také ke kulturním, společenským, ale i sportovním akcím pro občany.

K dominantám návsi patří i tzv. Švehlova lípa před budovou obecního úřadu. Strom byl vysazen v roce 1934 na počest zemřelého politika.

Před budovou obecního úřadu najdeme také nové dětské hřiště s atrakcemi pro malé sportovce.

Nejstarší a nejdůležitější památkou v obci je kostel Narození Panny Marie. Písemně je doložen v roce 1357. Po zásahu bleskem vyhořel a obnoven byl po roce 1670. Raně barokní sloh se dochoval i v interiéru kostela dodnes, exteriér byl přestaven v roce 1860 stavitelem Míčou v romantickém pseudogotickém slohu. Zároveň byla dřevěná zvonice nahrazena zděnou věží. Zajímavostí je, že se ve věži dochovaly 2 zvony z let 1525 a 1577, které nebyly nikdy z obce odvezeny. V roce 2006 byl kostel prohlášen národní kulturní památkou.

Kolem kostela je zachován hřbitov, což je poměrně ojedinělé a dnes již tak často nevídané, protože se zde stále pohřbívá.

Před kostelem je umístěna dřevosocha anděla z roku 2014. Další sochy najdeme u mostu – volavku a rozcestník, u „přívozu“ – vodníka, a na Homolce u biokoridoru u rybníčka – mořskou vílu. Sochy byly vyrobeny se zřetelem k umístění obce na břehu rybníka a tím i k návaznosti na vodní živel.

V roce 1998 byl vybudován odtokový kanál, který chrání část obce pod Homolkou proti zaplavení domů při přívalových deštích.

Roku 1999 byly všechny elektrorozvody včetně veřejného osvětlení a rozhlasu položeny do země.

Od roku 2007 je obce připojena k veřejnému vodovodu a podtlakové kanalizaci.

V obci jsou nové chodníky a to od roku 2016 a téhož roku byla vybudována nová zastávka autobusů.

Bohužel v této době v obci chybí prodejna potravin a hostinec. Od roku 2013 je však možno se občerstvit a ubytovat v hotelu „NA FARMĚ“ na okraji obce směrem na obec Žíželice. Areál patří zemědělské firmě Ing. Horáka a nabízí i zemědělskou agroturistiku. Naproti areálu farmy je hřiště na fotbal, volejbal a tenis.

Občané mají možnost třídit domovní odpad a odvážet na sběrné místo. Popelnice na domovní odpad a Bio odpad jsou pravidelně 1x týdně odváženy firmou Nykos.

Obec má v současnosti 138 čísel popisných a 202 obyvatel.

Od roku 2004 je území obce součástí Ptačí oblasti Žehuňský rybník – Obora Kněžičky v soustavě Natura 2000.

Zveme vás srdečně k návštěvě naší pěkné vesnice, která žije i bohatým společenským a kulturním životem.

Přejeme vám hezký zážitek z prohlídky obce, jejího okolí a celého výletu.