Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 15.03.2019