Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 16.04.2021