Zápis č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 11.12.2020