Oznámení o zahájení územního řízení č.j. 03324-20-Vyst-Švo