Nařízení Státní veterinární správy (MVO) č. j. SVS/2020/093207-S – Herpesviróza Koi – uzavřené pásmo