Obec Choťovice Vyhlášky a nařízení obce Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů

OZV č.2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství_platnost od 1.1.2022

na úřední desce vyvěšeno: 12.11.2021 / sejmuto: 28.11.2021

Related Post