Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR konaných ve dnech 08.10. – 09.10.2021 pro volební okrsek č. 1 Choťovice