Zrušení veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Choťovice