Veřejná vyhláška – Zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Choťovice ze dne 08.04.2020