Veřejná vyhláška -Oznámení zveřejnění údajů o vydané změně č. 1 ÚP Choťovice