Obec Choťovice Oznámení,Úřední deska,Územní plán Změna č. 1 územního plánu Choťovice – úplné znění

Změna č. 1 územního plánu Choťovice – úplné znění

Veřejná vyhláška – zahájení projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Choťovice

Změna č. 1 územního plánu Choťovice – textová část

změna č. 1 ÚP Choťovice – 4-výkres předpokládaných záborů PF

změna č. 1 ÚP Choťovice – 3-koordinační výkres

změna č. 1 ÚP Choťovice – 2-hlavní výkres

změna č. 1 ÚP Choťovice – 1-základní členění území

Územní plán Choťovice – úplné znění po změně č. 1

vyvěšeno: 24.02.2020

sejmuto: 04.03.2020

Related Post