Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – Choťovice