Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 24 – 9.9.2022