Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 19.06.2020