Závěrečný účet 2019 s přílohami Svazek Obcí NY-KO

Závěrečný účet svazku obcí NY-KO za rok 2019 je zveřejněn v elektronické podobě na www.ny-ko.cz v sekci úřední deska od 07.07. 2020 a úřední desce

obce Choťovice.

Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři sídla svazku Ždánice 70, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, okr. Kolín.

 

Zveřejněno dne: 07.07.2020

Sejmuto dne: 07.07.2021

Závěrečný účet 2019 Svazek Obcí NY-KO s přílohami