Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 15.05.2020