Řád veřejného pohřebiště obce Choťovice ze dne 15.05.2020