Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 14.02.2020