Harmonogram svozu odpadu v obci Choťovice v období 01.01.-30.06.2020