Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 22.02.2019