Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 28.05.2021