Obec Choťovice Archiv úřední desky Schválený Závěrečný účet Obce Choťovice za rok 2020

Schválený Závěrečný účet Obce Choťovice za rok 2020

Závěrečný účet 2020 Choťovice

FIN 2-12 k 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty 2020

Rozvaha 2020

Příloha 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Choťovice za rok 2020

 

Datum sejmutí:

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Related Post