Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 26.02.2021