Zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 11.09.2020