Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Choťovice 02.11.2018