Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 27.12.2019