Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 01.11.2019