Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 06.09.2019