Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 14.6.2019