Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 14.07.2021