Zápis č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice – 9.12.2022