Zápis č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Choťovice 28.12.2018