Záměr o koupi nemovitosti par. č. 754 v k.ú. Choťovice