Vodovody a kanalizace Nymburk – porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
ID: ny4gx33 · IČ: 46357009 · Bobnická 712/2, 28802 Nymburk, CZ

vyvěšeno: 30. 04. 2021 / sejmuto: 02.06.2021

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2020-Voda odpadní a.s

Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2020-Voda pitná a.s.