Svolání prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku č.1 Choťovice pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 08.10. – 09.10.2021