Stavební zákona platný od 01.07.2023 – stručné shrnutí