Rozpočtové opatření č. 2-2020 Choťovice

Projednáno a schváleno na ZO dne 15.05.2020

vyvěšeno: 15.05.2020 / sejmuto: