Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do ZK a do 1/3 SPČR