Obec Choťovice Vyhlášky a nařízení obce Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 12021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů

vyvěšeno: 11.12.2020 / sejmuto: 31.12.2020

Related Post