Návrh – Závěrečný účet za rok 2019 Svazek obcí NY-KO

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí NY-KO včetně výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 31.1.2020 a dalších příloh. Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí NY-KO nebyly zjištěny chyby a nedostatky . – dokument naleznete na: http://ny-ko.cz/ v sekci úřední deska

 

Návrh – Závěrečný účet za rok 2019 Svazek obcí NY-KO

vyvěšeno: 01.04.2020

sejmuto: