Návrh závěrečného účtu Svazku obcí NY-KO za rok 2021