Kulturní akce – žádost o stanovení PUP – 16.7.2022 v obci Choťovice