Hejtmanka informuje o vydání rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu